Zkoušení tahem kovových materiálů dle EN ISO 6892, ASTM E8

Zkouška tahem je nejběžnější a jednou z nejdůležitějších používaných mechanický zkoušek kovových materiálů, která určuje hodnoty pevnosti a deformace pro aplikace kovů, jež mají zásadní význam při návrhu a konstrukci nejrůznějších komponentů, komodit, nejrůznějších strojů a zařízení či celých budov.

Při zkoušce tahem na kovových materiálech norma rozlišuje mezi čtyřmi teplotními rozsahy, ve kterých se zkoušky tahem provádějí: pokojová teplota, zvýšená teplota, nízká teplota a teplota kapalného helia. Použití rozdílných teplotních rozsahů či využití kapalného heliové média při tahové zkoušce, způsobuje jak změnu metodiky samotné tahové zkoušky, tak rovněž nároky a požadavky na zkušební  systémy, a to včetně připravovaných vzorků. Proto je mezinárodní norma ISO rozdělena do čtyř různých částí, z nichž každá odpovídá jednomu z výše uvedených teplotních rozsahů:

  • ISO 6892-1 testovací metoda za pokojových teplot
  • ISO 6892-2 testovací metoda za zvýšených teplot
  • ISO 6892-3 testovací metoda za nižších teplot
  • ISO 6892-4 testovací metoda v kapalném héliu

Na našich strojí lze zkoušet kromě mezinárodně uznávané nomy ISO, také národní normy:  americké normy ASTM, evropské normy EN, ruské normy GOST atd. Pro specializované oblasti použití, tj. Letecký průmysl, mohou být důležité nebo vyžadovány další specifické normy.

Doporučené zkušební systémy

Statické elektromechanické zkušební stroje

Statické servohydraulické zkušební stroje

Dynamické a únavové zkušební stroje