SS.1 – POLOAUTOMATICKÉ PRACOVIŠTĚ MONTÁŽE A TESTOVÁNÍ TÁHLOVÉHO ÚSTROJÍ

Poloautomatické karuselové pracoviště montáže a testování táhlového ústrojí LabTest MPT 1500 – PA je tvořeno čtyřmi pracovišti (polohami). Každé z těchto stanovišť má jasně stanovenou funkci a to: montážní pracoviště 1, montážní a nastavovací pracoviště 2, zkušební stanoviště a vykládací stanoviště. Na stroji lze pomocí dotykového LCD monitoru ve spojení se zkušebním software MSVTest v. 1 kompletně montovat a měřit táhlové ústrojí. Součástí poloautomatického pracoviště je manipulátor (balancer), který zajišťuje manipulaci s táhly a břemeny. Systém ruční manipulace lze nahradit robotickým systémem.

Charakteristické vlastnosti:

  • Stojanové provedení s vysokou tuhostí a mechanickou odolností tvořené svárovou konstrukcí stroje s rotačním otočným stolem a 4 pracovišti.
  • Ideální ergonomické uspořádání a rozložení stroje zabezpečující obsluhu jedním člověkem – vysoká produktivita
  • Velmi vysoká rychlost montáže včetně 100% nastavení a zkoušení táhel – 100ks / směna
  • Třída přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4
  • Hlídání pracovního prostoru SICK kamerami s vysokou bezpečností dle EN ISO 13849-1 / 2.
  • Ovládání a řízení stroje pomocí dotykového LCD monitoru s integrovaným software MSVTest

Click here to add your own text

Download:

Další informace:

Kontaktujte nás: