H.10 – DYNAMICKÉ A STATICKÉ TESTOVACÍ STOLICE

Dynamické hydraulické nebo elektromechanické testovací stolice řady H.10 jsou určeny pro síly až do 10MN a využívají platformu T drážkových desek nebo nosných konstrukcí.  Jsou určeny pro provádění nízko a vysoko cyklových únavových testů částí nebo celých výrobků. Tato řada strojů se vyznačuje vysokou tuhostí rámu a mechanickou odolností. Rozsah daného stroje záleží na dynamickém zdvihu, zkušební síle, frekvenci a rozměru vzorku. Od těchto parametrů se odvíjí konkrétní zkušební sestava, která je tvořena zkušebním rámem – T drážkovou deskou, kombinovaným servo hydraulickým válcem a hydraulickým agregátem.

MEZERA

Všeobecné klíčové vlastnosti řady H.10

 • testovací stolice – robustní horizontální nebo vertikální sdeskové provedení s integrovanými hydraulickými válci nebo elektrickými pohony – aktuátory.
 • Sestavy jsou v tvořeny deskami s T drážkami o různých rozměrech a na různá zatížení nebo přímo T drážkovými profily zabudovanými do betonových podlah ve zkušebních halách.
 • Při vývoji těchto produktů je 3D simulace samozřejmostí.
 • Součástí každé servohydraulické zkušební sestavy řady H.10 jsou kompaktní hydraulické agregáty řady HAD nebo HAS pracující s max. konstantním tlakem 210, 280 nebo 350 bar.
 • Monitoring všech stavů HA provádí jednotka HALT 18 s PLC Simatic a LCD displejem.
 • Návrh HA se provádí vždy dle požadavků zákazníka a závisí na F max. a poštu zkušebních os.
 • Snímače síly na každém aktuátoru pracují v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4.
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 2,5 nebo 10 kHz. Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms).
 • všechny stroje řady H.10 odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017 .
 • Možnost řízení a nastavení stroje pomocí dotykového LCD monitoru a RMCi ovládače.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení axiální nebo kombinované torzní zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion – DYNPACK.
 • Široká škála příslušenství – zkušební trny, přípravky, uchycovače,  atd.

MEZERA

VIDEA na zkušebních strojích LabTest řady H.10

Inicializace HA včetně posuvu pístu 1000kN

Inicializace hydraulického agregátu HAD s diagnostikou HALT 18 a nastavení pístnice dálkovým ovladačem RMCi 6

Mechanický přesun příčníku u stroje 1000kN

Přesun příčníku mechanickým navíječem včetně aretace pomocí trnů u zkušební řady H.10 – 1000kN

Dynamické testování automobilových závěsů

Únavová zkouška ramene dle ČSN ISO 12106 – zkoušení jednoose zatěžovaných zkušebních vzorků řízenou deformací za konstantní amplitudy..

Horizontální přenastavení příčníku na stroji

Horizontální přesun příčníku mechanickým navíječem včetně aretace pomocí trnů u zkušební řady H.10 – 100kN

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

Nabízíme technická řešení – JSME PROFESIONÁLOVÉ

Individuální přístup při návrhu upínacích přípravků a samotného stroje …

    MEZERA

Testovací systémy LabTest řada H.10 poskytují kompletní spektrum statického a dynamického testování stresových stavu materiálů, vysoko cyklovou únavu, růst trhlin materiálů a simulaci prostředí na různých typech materiálů. Jedná se především o letecký, automobilový, stavební a železniční průmyslu.

 • Stavební průmysl  – kontrola betonových a dřevěných dílů a konstrukčních prvků
 • Automobilový průmysl  – víceosé namáhaní karosérií, prvků, tlumičů atd. při extrémních podmínkách
 • Železnice – železniční svršek – testování mechanických vlastností a amortizace kolejí
 • Letecký průmysl – testování částí křídel, podvozků při extrémních podmínkách atd.

Dynamické a statické hydraulické testovací stolice řady H.10 jsou ideální pro zkoušky těchto dílů:

 • Testování stavebních prvků dle norem: EN 124-1, ČSN EN 12390-3:2009, EN 12390-4:2001 atd.
 • Testování Automotive prvků, vzorků a dílů dle norem: ASTM E466, ASTM E399 ASTM E606, ASTM E647 ISO12106, DIN 50100 atd.
 • Testování stavebních  prvků, vzorků a dílů dle norem:  EN 408, EN 26891, ASTM E466, ASTM E399 atd.
 • Testování stavebních  celků dle norem:  EN ISO 594, EN ISO 12512, EN ISO 21581, EN 26891, EN 408, ASTM E466, ASTM E399

Dodejte nám výkres testovaného dílu a my Vám vše navrhneme.

Každý díl, který se zkouší na dynamických a statických hydraulických testovacích stolicích řady H.10 musí mít 100% zkušební přípravky, které disponují:

 • Vysokou přesností
 • Souosostí
 • Tvrdostí
 • Houževnatostí
 • Mechanickou odolností

Všechny přípravky jsou konstruovány ve 3D CAD INVERTOR s podrobnou diagnostikou metodou FEM, vyrobeny a následně podrobeny náročnému testování v naší testovací laboratoři.  My ručíme za výsledek, jsme profesionálové.

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Řekněte si co chcete a co očekáváte od software a my Vám to splníme.

MEZERA

MODULOVÉ ŘEŠENÍ TESTOVACÍCH STOLIC H.10

Zákaznická řešení – jedinečnost do posledního detailu, protože na detailu záleží..

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.