Společnost LABORTECH získala od ledna letošního roku výhradní zastoupení k prodeji stolních tvrdoměrů firmy AXIOTEK.
Naši zákazníci jistě uvítají, že široké portfolio námi vyráběných a nabízených zkušebních stojů a automatů, se obchodním partnerstvím
s touto italskou firmou obohatí o další produkty, jakými jsou stolní tvrdoměry a mikrotvrdoměry nejvyšší kvality určené pro metody Vickers, Brinell,  Rockwell a Shore.
Tento výrobce s 65letou tradicí nás zaujal svým nadšením, profesionalitou a citem pro neustále se vyvíjející inovativní konstrukční řešení
a výrobu tvrdoměrů, která odpovídá moderním technickým požadavkům jak zkušebnictví, tak i nejnáročnějších zákazníků.

Naše společnosti jsou si ve firemní strategii velmi podobné a vyznávají stejné hodnoty.
Věříme, že ve firmě AXIOTEK jsme našli partnera, kterého budeme důstojně reprezentovat a úspěšně etablovat na naše trhy
jak v České republice, tak i na Slovensku a v Polsku.

LABORTECH Control 2022

Po dvouleté pauze se naše společnost LABORTECH s.r.o. za podpory a spoluúčasti našeho německého partnera společnosti SSM Testronik GmbH v termínu od 3. do 6. května 2022 účastnila již 34.ročníku mezinárodního veletrhu STUTTGART CONTROL 2022.

Veletrhu se zúčastnilo více než 600 vystavovatelů z celého světa. Hlavní zaměření veletrhu kopírovalo současné vývojové trendy většiny významných průmyslových odvětví a prezentováno bylo především:

zajišťování kontroly kvality pomocí technologií umělé inteligence,

procesy optické kontroly výroby ve vysoké kvalitě a rozlišení ve 3D,

novinky v oblasti měřících a testovacích technologií pro destruktivní i nedestruktivní zkoušky materiálů,

využití a aplikace výsledků I4.0 při automatizaci zkušebních a kontrolních procesů.

Naše společnost se aktivně podílí na vývoji a výzkumu nových technologií, i proto jsme na letošním ročníku představili novinky ze sortimentu zkušebních strojů a vybavení:

LabTest 6.100 AZS.1 – automatizované robotické pracoviště pro tahové zkoušky s odměřováním rozměrů vzorků, CREEPTest 6.50C.5 – elektromechanický stroj pro dlouhodobé únavové zkoušky ve dvou kvadrantech, osazený vysokoteplotní pecí vlastní konstrukce, LABCool 21 – nově vyvinutou chladící komoru pro vzorky na rázové zkoušky s ekologickým chladivem, OPTOLab 55 II – zařízení pro optickou kontrolu rozměrů vzorků, ONE M5 – optický video průtahoměr implementovaný do automatizovaného pracoviště, ONE HT – optický video průtahoměr pro zkoušky za vysokých teplot.

Jsme rádi za velký zájem ze strany návštěvníků, našich stávajících nebo potenciálních zákazníků a obchodních partnerů.

Děkujeme, že jste si našli čas, a navštívili náš stánek.

Více informací o našich produktech naleznete na www.labortech.cz.

Jsme nesmírně rádi, že jsme byli zařazeni serverem Beststartup.eu mezi TOP 77 českých firem v oblasti technologií a inovací průmyslového inženýrství.

„Tento článek představuje naše tipy pro nejlepší společnosti průmyslového inženýrství se sídlem v České republice. Tyto StartUpy a společnosti využívají různé přístupy k inovaci v průmyslovém inženýrství, ale všechny jsou výjimečnými společnostmi, které stojí za to sledovat.

Naše společnost byla do výběru zařazena na základě výjimečného výkonu v několika následujících kategoriích:

Inovace

  • Inovativní nápady
  • Inovativní cesta na nové trhy
  • Inovativní produkty

Růst společnosti

  • Výjimečný růst a strategie růstu

Management

Společenský dopad

Toto zařazení mezi TOP české společnosti průmyslového inženýrství je pro nás nejen odměnou, ale také závazkem a motivací se neustále zlepšovat.

Děkujeme všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům, že díky Vám se můžeme neustále rozvíjet.

Tým LABORTECH

Materials testing machines

S chutí se s Vámi pouštíme do těch nejambicióznějších projektů, kdy analyzujeme všechny možné okolnosti a vybíráme z řady možností, tak abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší možné řešení. A někdy tím nejlepším řešením jsou dva zkušební prostory v jednom stroji!

Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti mechanického zkušebnictví, jsme Vám schopni modifikovat elektromechanický nebo hydraulický stroj tak, aby zkušební prostory odpovídaly přesně Vašim požadavkům a potřebám, a to v souladu se všemi platnými normami a standardy.

Varianta s vícero zkušebními prostorami se stává u našich zákazníků čím dál tím oblíbenější modifikací, a to např. pro zkoušky v tahu, tlaku, krutu či ohybu u kovových, betonových, plastových a dalších materiálů.

Tahové zkoušky

Varianta dvou zkušebních prostorů v rámci jednoho stroje s sebou přináší řadu výhod např.:

  • Prokazatelně se snižují pořizovací investiční náklady… namísto 2 strojů Vám stačí pouze 1. tzv. 2v1 či dokonce 3v1.
  • Značné snížení provozních nákladů a prostorových dispozic Vašich zkušeben.
  • Zvýšení přesnosti Vašeho zkoušení, a to díky vhodně zvoleným siloměrům, přípravků a definic zkoušení.

Chcete se dozvědět více o strojí s více zkušebními prostory? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH

Dynamické zkoušení materiálu

Dynamický servohydraulický zkušební stroj LabTest 6.250H.5   se v nedávném čase stal součástí zkušební laboratoře ukrajinské firmy INTERPIPE NTRP, globálního výrobce ocelových trubek a železničních kol. Tento zkušební stroj, vybaven o příslušenství jako je teplotní komora či kontaktní průtahoměr, byl navržen a koncipován tak, aby v dynamickému zkušebním režimu zajišťoval testování a měření lomové houževnatosti u […]

Dynamické zkušební stroje

Elektropulzní dynamické zkušební stroje řady EP 

…Bezolejová a bezhlučná cesta dynamickým testováním…

V rámci realizace nedávného projektu se jeden z našich Elektropulzních dynamických strojů řady EP stal součástí vědecké a výzkumné laboratoře společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUT v Brně.

 Tento zkušební stroj byl navržen tak, aby byl schopen zajistit testování tahem jak ve statickém, tak i v dynamickém režimu se zatížením až do 3 kN a kmitočtu až 150 Hz za použití teplotní komory pro změnu teploty zkušebního prostředí testovaného vzorku. Stroj se díky technologii lineárních motorů vyznačuje téměř bezhlučným a bezolejovým provozem, vhodným pro testování menších kovových či plastových vzorků, kompozitů, anebo materiálů pro lékařské a dentální účely např. kloubní a dentální implantáty, dermatologické materiály apod.

Elektropulzní dynamické stroje jsou konstrukčně navrženy tak, aby byly snadno a rychle rožšiřitelné o další příslušenství dle požadavků každého zákazníka. Samotné provedení stroje je pak buď ve stolní nebo stojanové verzi.

Při předání všech našich strojů zákazníkovi, je samozřejmostí také profesionální zaškolení personálu našimi aplikačními techniky, kteří jsou schopni Vám poskytnout podporu nejen v době samotného zaškolování, ale také dlouho po něm, a to v podobě telefonických konzultací či online vzdálených připojeních a konferencí.

Pulzní testovací stroj

Chcete se dozvědět více o našich Elektropulzních dynamických strojích? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

TÝM LABORTECH

Padostroje

S předním světovým výrobcem plastových potrubních systémů, společností Wavin plastic pipe systems & solutions, jsme realizovali projekt na výrobu nízkokapacitního Padostroje řady DP.2, který bude současí zkušební laboratoře výrobního závodu v České republice.

Padostroj DPFest 250-2 s nominální energií do 250J slouží ke zkoušení odolnosti proti nárazu u plastových trubek dle norem DIN UNE EN 744, ISO 3127, EN 1411 a ASTM D2444. Stroj je vybaven o řadu zkušebních tlouků doplněných o přídavné zkušební závaží a speciální kuželové přípravky, což umožňuje rozsáhlou škálu a variaci testů dle ruzných typů průměru plastového potrubí. V rámu stroje je rovněž zakomponována teplotní komora, schopná teplotně přizpůsobit zkušební prostředí a testované potrubí dle požadovaných teplot.

 Do Vašich ambiciozních projektů vnášíme naše mnohaleté zkušenosti…

V rámci náročnosti testování tohoto typu plastového potrubí, jak stanovují normy, bylo zapotřebí vybavit stroj ještě o další externí teplotní komoru, a to pro dosažení maximální autenticity simulací náhlých změn teplot zkušebních vzorků (testovaného potrubí).

Vysoký a uživatelsky nenáročný komfort obsluhy splňující veškeré bezpečnostní předpisy …

Chcete se dozvědět více o našich strojích? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 Tým LABORTECH

Testování sedadlových systémů

V rámci nedávné realizace projektu jsme našemu zákazníkovi, americké společnosti LEAR CORPORATION, dodali do jejich polského závodu tři speciálně modifikované Elektromechanické zkušební stroje LabTest 6.250 řady E.3 se zatížením do 250 kN. Stroje byly upraveny k simulaci horizontálního tahového zkoušení zámků do automobilových sedadel, a to s využitím řetězových kol a válečkovitých řetězů pracujícím na principu kladkového systému, kde vertikální tahová síla je přeměněna v sílu horizontální.

Okamžitý a přesný záznam deformace…

 Kladkový systém je tažen pomocí příčníku, jenž je poháněn AC servo-motorem a řízen elektronikou EDCi. Reálný průběh tahové zkoušky zaznamenává silový snímač napojený na software Test&Motion+ a současně vizulání záznam deformace sedadlového zámku zajišťují 2 kamery.

Maximální využití testovacího potenciálu…

 Speciální zkušební přípravek je umístěn v polohovatelně nastavitelné T-drážkové desce, umožňující testování při různých osách úhlu, tak aby zákazník mohl využít maximální potenciál pro své potřeby testování a dokonalou simulaci sedadlových zátěžových testů.

Podívejte se níže na video a přesvědčte se sami, jak tyto systémy pracují…

Chcete se dozvědět více o našich strojí? Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 Tým LABORTECH

V LABORTECHU JSME SE ROZHODLI JÍT ZELENOU CESTOU

V procesu neustáleho zlepšování se nezaměřujeme pouze na kontinuální zlepšování našich strojů a zařízení, ale klademe také velký důraz na to, aby naše produkce a činnosti spojené nejen s výrobou měla co možná nejmenší dopad na životní prostředí, z toho důvodu jsem se rozhodli vstoupit do procesu certifikace, abychom mohli být v nejbližší možné době oficiálními držiteli certifikátu upravující systém environmentálního managementu (EMS)

Je pro nás důležité zachovávat integritu ekosystému, na který dennodenně působí vnější lidské vlivy. I proto je naše společnost velice hrdá za tento krok směřující k záchraně životního prostředí a  zlepšování obnovy ekosystému.

TÝM LABORTECH